Update mededeling over evaluatiebetwistingen

24 juni 2020

De modernisering van het secundair onderwijs wijzigt de studiebewijzen die klassenraden in het eerste leerjaar A of B kunnen uitreiken. Bovendien moeten klassenraden bij een bepaalde attestering een bindend advies formuleren over overzitten, ook in de hogere leerjaren.

Daarmee wijzigt ook welke klassenraadsbeslissingen leerlingen kunnen betwisten. Wat er precies verandert, lees je in de aangepaste mededeling