Uitnodiging ZOOM-meeting voor besturen

26 mei 2020

Met het ongewone einde van een bewogen schooljaar in zicht, richten we ons heel specifiek tot onze besturen met een uitnodiging voor een diocesane Zoom-meeting.

In onderling overleg hebben de bisschoppelijk gedelegeerden en de ankerfiguren voor besturenwerking besloten om in elke regio een video-overleg ‘vanuit uw kot’ te organiseren met twee actuele agendapunten:

  • Het einde van het huidige schooljaar en de heropstart van het volgende schooljaar, in coronatijden
  • Het kerntakendebat van Katholiek Onderwijs Vlaanderen door de bril van de schoolbestuurder

De Zoom-sessies vinden plaats op de onderstaande momenten, telkens vanaf 19 uur:

  • Regio Antwerpen – dinsdag 9 juni
  • Regio Limburg – donderdag 18 juni
  • Regio Mechelen-Brussel – woensdag 17 juni
  • Regio Oost-Vlaanderen – maandag 15 juni
  • Regio West-Vlaanderen – dinsdag 16 juni

De link voor deelname aan deze meetings ontvangt u in de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen van 4 juni.

Voor het eerste agendapunt organiseren wij een eenvoudige online bevraging, waaraan je gemakkelijk kunt deelnemen via de link onder jouw regio:

Alvast hartelijk dank voor je deelname aan deze bevraging.

Wij leggen je vragen dan voor aan directeur-generaal Lieven Boeve, die deelneemt aan het overleg.

De directeur-generaal zal aansluitend zorgen voor de inhoudelijke insteek bij het tweede agendapunt (kerntakendebat), waarna je zowel live als via de chat de gelegenheid krijgt om vragen te stellen.  

Wij kijken uit naar je inhoudelijke inbreng in een zinvolle ontmoeting.