Tussenkomst kosten revisor controle jaarrekening 2018

14 januari 2020

Ook voor de controle van de jaarrekening 2018 is er een tussenkomst van AgODi in de kosten van de revisor voor vzw’s die verplicht zijn om een revisor aan te stellen.

Alleen facturen die betrekking hebben op de wettelijke controle van de jaarrekening van boekjaar 2018, komen in aanmerking voor een tussenkomst. AgODi komt niet tussen in de kosten van andere opdrachten die aan de revisor zijn toevertrouwd. Facturen van andere boekjaren komen evenmin in aanmerking.

Je kunt nu al een aanvraagformulier aanvragen waarmee je de kosten kan indienen, bij mevrouw Walde Raes via het e-mailadres bedrijfsrevisoren.agodi [at] vlaanderen.be.

AgODi wacht nog op een getekend Ministerieel Besluit om de Omzendbrief NO/2010/01 betreffende de Tegemoetkoming aan de schoolbesturen en aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2017 te kunnen aanpassen zodat hij toepasbaar wordt voor boekjaar 2018. AgODi verwacht dat de aanpassing binnenkort kan gebeuren.

Wij verwittigen je wanneer de omzendbrief geactualiseerd is.