Traumapsychologen ter ondersteuning van OKAN-leerlingen

22 november 2017

Op 1 oktober 2017 waren er 5 263 leerlingen in het onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN). Veel van die kinderen komen uit oorlogsgebieden zoals Syrië, Afghanistan en Irak. Ze hebben hun families achtergelaten of zijn in handen gevallen van mensensmokkelaars. Ze kampen met angsten en depressies en naar school gaan is dan niet altijd prioritair. Om de integratie van die leerlingen in het onderwijs te bevorderen en hun kansen op een normale schoolloopbaan te maximaliseren, voorziet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voor het tweede jaar op rij in zeven traumapsychologen. Vorig schooljaar werden per provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest middelen voorzien om één voltijds psycholoog aan te stellen. Voor Antwerpen zijn dat er twee. De psychologen ondersteunen de CLB’s en leraren bij de begeleiding van kinderen met trauma’s. Ook dit schooljaar wordt de werking verder gefinancierd.

De vervolgschoolcoach heeft een belangrijke rol in de begeleiding van anderstalige nieuwkomers. Zijn taak begint al in de onthaalklas door bij de jongeren te horen of ze zich goed voelen in de klas, te peilen naar hun interesses en talenten en wat ze later graag zouden doen. De coaches begeleiden jongeren wanneer ze een studierichting gaan verkennen, leggen contacten en delen expertise met de leraren in die school. Voor vele ouders van anderstalige nieuwkomers is de vervolgschoolcoach ook een aanspreekpunt om te praten over de toekomst van hun kind. Ze vertrouwen erop dat de coach de juiste school voor hun kind zal vinden. Ook na de OKAN-klas blijven ze de leerlingen opvolgen en vormen ze een steun en toeverlaat. Uit een bevraging van de onderwijsinspectie blijkt overigens dat er door de inzet van vervolgschoolcoaches een positieve impact is op de leerprestaties van de anderstalige nieuwkomers en op hun welbevinden. Daardoor stijgen hun slaagkansen en is er minder uitval. De overgang naar de vervolgschool verloopt vlotter dan voorheen. Ook al omdat de vervolgscholen, door de intensievere contacten met de coaches, een groeiende bereidheid tonen om gewezen OKAN-leerlingen op te vangen.

Meer informatie over anderstalige nieuwkomers vind je op onze website bij het thema Gelijke onderwijskansen (GOK).