Toll-cursus: basiscursus e-didactiek

24 september 2015

De Toll-cursus is een intensieve basiscursus e-didactiek.

In de cursus staan twee pijlers centraal: het ontwerpen/ontwikkelen van e-materiaal en het e-coachen. Het zijn de basiscompetenties die nodig zijn om te leren werken met e-leren en gecombineerd leren.

De cursus is bestemd voor lesgevers in de volwasseneneducatie die willen leren werken met e-leren. De docenten doen er ervaringen op met behulp van e-coaches en wisselen hun leerervaringen uit met de andere deelnemers.

Informatie over de opzet van de cursus, praktische informatie en de inschrijvingsmodule vind je op de website.