Toevoeging in de toelichting bij de jaarrekening van boekjaar 2019

18 juni 2020

Wanneer de jaarrekening van boekjaar 2019 nog niet is goedgekeurd door de Algemene Vergadering, dan is het aangewezen een tekst toe te voegen op blz. VSKO.16.bis net boven punt II. Bijzondere regels. Dit in de Exceltoepassing waarmee de jaarrekening volgens het VSKO-model wordt neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Lees hier welke toevoeging van toepassing is voor jouw schoolbestuur.