Toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar gewoon S.O.

24 november 2015

In het masterplan Hervorming Secundair Onderwijs, zoals goedgekeurd door de vorige Vlaamse regering, staat dat de toelatingsvoorwaarden tot de A‐ en B‐stroom van de eerste graad strikter zouden geregeld worden zodat “enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, toegang heeft tot de B‐stroom; leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs naar de A‐stroom moeten”. De vraag is wanneer deze maatregel precies zal ingaan.

Op 9 juli 2015 heeft er al een overleg plaatsgevonden tussen het departement Onderwijs en Vorming en vertegenwoordigers van het GO! en de onderwijskoepels over een ontwerpbesluit. De artikelen over de toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar S.O. zouden ingaan vanaf 1 september 2016. Het ontwerpbesluit bevat echter nog andere bepalingen die betrekking hebben op de uitrol van het masterplan S.O. en in zekere zin een voorafname kunnen zijn op de modernisering van het S.O. Dit dossier blijkt binnen de Vlaamse regering echter nog verdere interne afstemming nodig te hebben. Of dit invloed zal hebben op de inwerkingtredingsdatum kunnen we momenteel jammer genoeg nog niet zeggen. We volgen dit op de voet op.