Toelage anderstalige kleuters

15 juni 2016

Een aantal basisscholen zijn er door hun verificateur op gewezen dat ze de toelage die ze krijgen voor anderstalige kleuters nog niet besteed hebben.  Op http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/anderstalige-nieuwkomers vind je de nota : ‘Extra toelage voor het schooljaar 2015-2016 voor gewone kleuterscholen met een stijgend aantal anderstalige kleuters’. In die nota geven we aan hoe je de toelage kunt aanwenden. Voor meer ondersteuning kan je ook terecht bij de pedagogische begeleiding uit je regio.