Tijdspad opstart ondersteuningsnetwerken

12 juni 2017

Het tijdspad opstart ondersteuningsnetwerken biedt een gestructureerd overzicht waarin we alle relevante data opnemen vanaf de eerste goedkeuring van de amendementen over het ondersteuningsmodel (18 mei 2017). We beschrijven welke communicatie vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen al is verstuurd en nog wordt verstuurd, hoe de regionale contacten verlopen, welke deadlines je moet respecteren ...