Tijdelijk andere opdracht

24 april 2019

De reglementering biedt sinds een aantal jaar de mogelijkheid aan personeelsleden om vanuit hun vastbenoemde opdracht een verlof te nemen en zo tijdelijk een andere opdracht (TAO) op te nemen.

Is dat verlof voor het personeelslid een recht? In welke situaties kan het verlofstelsel worden toegekend door het schoolbestuur? Wat is de duur en het volume van de onderbreking? Antwoorden op die en andere vragen vind je in de nieuwe mededeling.