Terugvorderingstermijn voor AGION-subsidies van 20 jaar wordt verlengd naar 30 jaar

25 november 2020

Op 1 september 2020 werd artikel 2 van Onderwijsdecreet XXX van toepassing. Dat artikel houdt een wijziging in van artikel 19§2 van de Schoolpactwet. De terugvorderingstermijn voor AGION-subsidies wordt van 20 jaar op 30 jaar gebracht.

Deze wijziging komt voor onze besturen onaangekondigd en zorgt voor heel wat onrust. Wat betekent dat voor onze besturen?

Lees verder voor meer informatie over de verlenging van de terugvorderingstermijn voor AGION-subsidies.