Terugvordering reiskosten 'onderwijs aan huis', kosten openbaar vervoer en fietsvergoeding kalenderjaar 2019

12 februari 2020

Je kunt nog tot 28 februari de reiskosten voor onderwijs aan huis voor het basisonderwijs en secundair onderwijs indienen. Het terugvorderingsformulier voor het basisonderwijs vind je als bijlage 3 in de omzendbrief BaO/97/5. Het terugvorderingsformulier voor het secundair onderwijs vind je als bijlage 2 van de omzendbrieven SO/2005/05 en SO/2005/06(BUSO)

We herinneren hierbij ook aan het bericht in onze nieuwsbrief van 16 januari over de terugvordering van de gemaakte kosten in het kader van het openbaar vervoer en de fietsvergoeding. De verklaring van schuldvordering voor de terugbetaling van de vervoerkosten van 2019 kun je tot 28 februari in één exemplaar indienen bij de overheid. De overheid voorziet een model voor die verklaring. Deze werkwijze geldt niet voor het hoger onderwijs.