TAO op 1 januari na vaste benoeming

26 november 2019

Als een personeelslid vast benoemd wordt op 1 januari in uren die het niet geeft, dan kan het onmiddellijk een verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) opnemen vanuit de nieuw benoemde opdracht om de pedagogische continuïteit te verzekeren. Het verlof TAO start dan in de kerstvakantie waardoor de vervanger in principe niet bezoldigd kan worden voor de periode van 1 januari tot en met het einde van die vakantie. Dat komt door de beperking van de vervangingsmogelijkheid als de afwezigheid begint in de periode van 14 kalenderdagen vóór of tijdens een korte vakantieperiode. Voor die specifieke situatie wordt sinds vorig schooljaar een uitzonderingsmaatregel door de overheid toegestaan waardoor de vervanger wél wordt bezoldigd vanaf 1 januari. De maatregel is nog steeds van toepassing.

De uitzondering geldt alleen in het geval dat een personeelslid een nieuwe/uitbreiding vaste benoeming krijgt én daarop onmiddellijk een verlof TAO neemt. De uitzondering geldt niet:

  • voor een verlof TAO dat start op 1 januari voor personeelsleden zonder nieuwe/uitbreiding van vaste benoeming;
  • voor andere dienstonderbrekingen met ingang van 1 januari (bijvoorbeeld een loopbaanonderbreking).