Systematisch scannen van temperatuur van leerlingen en personeel aan schoolpoort in strijd met privacywetgeving

09 juni 2020

De gegevensbeschermingsautoriteit bracht vrijdag 5 juni een advies uit in verband met het meten van koorts in het kader van de strijd tegen COVID-19.

Kort samengevat zegt dit advies dat er geen rechtsgrond bestaat voor een systematische temperatuurafname bij personeel en leerlingen die toekomen op school. Het systematisch meten van de temperatuur van leerlingen en personeelsleden bij het toekomen op school is dus verboden.  Als regel blijft gelden: zieke kinderen/personeelsleden blijven thuis. 

Indien een leerling of personeelslid op school onwel wordt of zich ziek voelt, kan in het EHBO-lokaal eventueel wel de temperatuur van de leerling of het personeelslid genomen worden.