Subsidieaanvragen voor vervoer met de eigen wagen

31 maart 2020

Team leerlingenvervoer van AGODI - Afdeling Secundair Onderwijs gaf onderstaande verduidelijking bij de subsidieaanvragen voor vervoer met de eigen wagen. Op die manier kun je daar al rekening mee houden bij het indienen van aanvragen.

Subsidie IV: algemeen

Ouders van rechthebbende leerlingen die kiezen om hun kind(eren) zelf met de eigen wagen naar school te brengen, kunnen daarvoor een tussenkomst in de vervoerskosten krijgen. Na elk trimester kunnen scholen daarvoor een subsidieaanvraag indienen via de applicatie ‘Subsidie individueel vervoer’. Het is daarbij steeds de bedoeling dat scholen alle noodzakelijke informatie meegeven om de subsidie op een correcte manier te kunnen berekenen (bv. verminderde vervoersfrequentie, verminderde afstand, lange periodes van afwezigheid, …).

Subsidie IV: 2e trimester van schooljaar 2019-2020

Sinds 16 maart 2020 zijn de lessen op alle scholen geschorst, maar moeten scholen wel opvang organiseren voor gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Deze maatregel heeft logischerwijs impact op het aantal leerlingen dat sinds 16 maart 2020 met de eigen wagen naar school gebracht wordt. Momenteel is het voor ons echter niet duidelijk welke leerlingen effectief nog naar school gebracht worden met de eigen wagen.

Om geen extra planlast te veroorzaken en het betalingsritme van de subsidies niet te vertragen, heeft AGODI dan ook besloten om de quarantaineperiode van 16 maart 2020 tot en met 3 april 2020 standaard niet in mindering te brengen. Binnen al ingediende aanvragen waarin de vervoersperiode werd ingekort tot en met 13 maart 2020 zullen zij de vervoersperiode dus opnieuw verlengen.

Subsidie IV: 3e trimester van schooljaar 2019-2020

Het is momenteel nog onduidelijk hoe de coronamaatregelen zullen evolueren na afloop van de paasvakantie. Zodra daar duidelijkheid over bestaat, wordt geëvalueerd of er een aanpassing nodig is van de subsidiëring voor het derde trimester. In dat geval brengen wij je zeker op de hoogte.