Subsidie openstellen schoolinfrastructuur

16 november 2017

Tot 27 februari 2018 kunnen schoolbesturen een subsidieaanvraag indienen voor ondersteuning bij het openstellen van schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren, in het weekend en in de schoolvakanties. Zowel inrichtende machten van Nederlandstalig kleuteronderwijs, leerplichtonderwijs en hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Onderwijsinstellingen die in 2016 een subsidieaanvraag hebben ingediend voor de eerste oproep en toen niet geselecteerd zijn, kunnen nu opnieuw een aanvraag indienen. Ze moeten een volledig nieuw dossier indienen, omdat de voorwaarden van deze nieuwe oproep niet helemaal overeenstemmen met de voorwaarden van de eerste oproep.

Wie in 2016 al een investeringssubsidie heeft ontvangen, kan voor deze nieuwe oproep opnieuw een aanvraag indienen wanneer nog nieuwe investeringen gepland worden. 

Meer informatie bij Trui Vermeersch.