Studiedag KU Leuven over de uitdagingen van hedendaags geloven

22 januari 2016

Je bent van harte uitgenodigd voor de LOGOS-studiedag (editie XI), die dit jaar plaatsvindt op maandag 2 mei in Leuven. Waar de vorige edities van LOGOS - 'Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit' - steeds een zinsnede uit het credo namen als thema, werd dit jaar gekozen voor een andere invalshoek: wat betekent het om vandaag te geloven? En in welke mate speelt de inhoud van de christelijke geloofsbelijdenis daarbij een rol? De titel van de studiedag is: 'Tussen Credo en Amen. Geloven als Opdracht en Overgave'.

De openings- en slotwoorden van de christelijke geloofsbelijdenis - Credo en Amen - zijn woorden van vertrouwen en hoop. Ze drukken uit dat de belijdenis voortkomt uit een betrokkenheid op God, wereld en Kerk. En die betrokkenheid vraagt om vertrouwen en beaming, en om positiebepaling en kleur bekennen.

Deze thematiek zal in drie hoofdlezingen en acht werksessies vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. De hoofdsprekers zijn: Dr. Valerie Kabergs, Dr. Stijn Van den Bossche en Prof. dr. Stephan van Erp.

Het volledige programma van de studiedag en alle andere info vind je op http://www.kuleuven.be/thomas/page/logos-2016/ Je kunt je inschrijven via https://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/ca45. Met vragen over deze studiedag kun je terecht bij anton.milh [at] theo.kuleuven.be.