Studiedag 'CLIL in de praktijk' op 10 maart 2020 in Brussel

24 januari 2020

De vijfde editie van de Vlaamse CLIL-studiedag op 10 maart 2020 zoomt in op de realiteit van Content and Language Integrated Learning anno 2020. Het is een initiatief van het Departement Onderwijs en Vorming in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en CLIL-experts.

In de keynote presenteren Philippe Hiligsmann (UCLouvain), Jill Surmont (VUB en UCLL) en Liesbeth Martens (UCLL) hun onderzoek naar de effecten van CLIL in het Franstalige en Vlaamse CLIL-onderwijs. Welke lessen trekken zij voor CLIL in Vlaanderen, Wallonië en Brussel? 
Daarnaast kun je inspiratie opdoen over praktische en pedagogisch-didactische kwesties. Daarvoor brengen we diverse experts uit verschillende landen naar Brussel. Verwacht presentaties, (vak)workshops en netwerkkansen. 

Schrijf nu in voor het programma van 10 maart 2020.