Studiedag CASE4EU

10 september 2019

Wil je graag aan de slag met concreet lesmateriaal om je leerlingen op een interactieve wijze te laten kennismaken met de verschillende aspecten van de Europese Unie? Op vrijdag 22 november 2019 organiseren de Educatieve Master Maatschappijwetenschappen en de Faculteit Rechtsgeleerdheider een gratis studiedag aan de KU Leuven. Deze dag, bestemd voor alle leraren secundair onderwijs, pedagogisch begeleiders en studenten van de lerarenopleiding, kadert in een Erasmus+-project (CASE4EU) dat de EU-dimensie van het secundair onderwijs wil versterken.

Het doel van het project sluit mooi aan bij de invulling die Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan inspirerend burgerschap biedt. Leerlingen worden uitgedaagd om zich te vormen tot verantwoordelijke burgers die zich verbonden voelen met Europa, die openstaan voor een open en empathische dialoog met diverse culturen en die actief willen participeren in het democratische leven. Daarnaast wordt de identiteit van de leerlingen rechtstreeks aangesproken door de methodiek van 'story telling': dankzij concrete verhalen van EU-burgers vinden zij inspirerende rolmodellen die hun inlevingsvermogen versterken en hen aanzetten tot reflectie over verschillende waarden zoals solidariteit en gelijkheid.

Schrijf je in. Op onze website vind je ook meer informatie over het project Inspirerend Burgerschap.