Studiedag burn-out: save the date

13 augustus 2019

In een maatschappij die almaar sneller draait, wordt de druk ‘om mee’ te zijn zwaarder. Té zwaar voor een groeiende groep. Het aantal depressies en burn-outs stijgt. Volgens cijfers van het RIZIV is er in vijf jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal werknemers, die door een burn-out meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zitten. Ook de onderwijssector wordt hiermee geconfronteerd.

De wetgeving psychosociaal welzijn op het werk verplicht het schoolbestuur, in zijn hoedanigheid van werkgever, om een preventiebeleid te voeren op vlak van psychosociale belasting van hun medewerkers.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 11 december 2019 een studiedag voor bestuurders en leidinggevenden over burn-out in het onderwijs. De bedoeling van het initiatief is om scholen te ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext. Inschrijven kan vanaf 15 september 2019.