Structuuronderdelen gewoon secundair onderwijs zonder inschrijvingen

25 augustus 2015

Structuuronderdelen (1A, 1B, basisopties, beroepenvelden, studierichtingen, specialisatiejaren, Se-n-Se ...) waarvoor leerlingen zijn ingeschreven op 1 oktober 2014 maar niet op 1 oktober 2015, zullen probleemloos op 1 september 2016 heropgericht kunnen worden. Hier is nog geen sprake van (her)programmatie. Structuuronderdelen zonder leerlingen op 1 oktober 2014 én op 1 oktober 2015 kunnen nadien echter pas opnieuw  via programmatie opgericht worden. Voor studierichtingen van de tweede en de derde graad slaat het al of niet bevolkt zijn op het eerste leerjaar van de graad. (Her)programmeren zal vanaf 2016-2017 niet meer mogelijk zijn, uitgezonderd de vrije programmaties en - nog onder voorbehoud - de programmaties op basis van inruil.