Stembrieven zijn onderweg!

13 maart 2018

We versturen deze week de stembrieven. Die worden bezorgd bij de voorzitters van de diverse besturen op het adres waarop ook ons tijdschrift 'In dialoog' toekomt. De enveloppe bevat:

Het stemformulier van het bestuur bereikt de betrokken verkiezingscommissie via de post ten laatste op 19 april om 12 uur op één van deze adressen:

  • regio Antwerpen: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde Dirk Van Rossem, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen
  • regio Limburg: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde Francis Loyens, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
  • regio Mechelen-Brussel: t.a.v. bisschoppelijk afgevaardigde Jürgen Mettepenningen, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
  • regio Oost-Vlaanderen: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Marialand 31, 9000 Gent
  • regio West-Vlaanderen: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde An Quaghebeur, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek

We hechten veel belang aan de verkiezingen. Elk COBES vaardigt immers een delegatie af naar de algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en draagt ook kandidaten voor de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor. De algemene vergadering en raad van bestuur zijn de belangrijkste beslissingsorganen van onze netwerkorganisatie. Leden van besturen zijn daar in de meerderheid. Met jouw stem geef je dus mee vorm aan het beleid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

We rekenen op jou!