Start nieuw werkjaar studiegroep authentieke middenscholen Vlaanderen

17 november 2015

Studiegroep authentieke middenscholen Vlaanderen (St.A.M.) wil als beweging openstaan voor middenscholen en ook andere scholen die hun eerste graad secundair onderwijs breed willen benaderen en uitbouwen vanuit deze vier basisdoelen:

  • opvang bieden aan ‘alle’ basisschoolverlaters;
  • een brede gemeenschappelijke basisvorming voor alle leerlingen garanderen;
  • de studiekeuze uitstellen en elke leerling geleidelijk en positief oriënteren;
  • alle leerlingen begeleiden bij het leren leren, het leren leven en het leren kiezen.

Vanuit die visie wil St.A.M. een belangrijke inspirerende rol spelen voor al wie de eerste graad binnen de eigen scholengemeenschap of school breed oriënterend wil organiseren. St.A.M. wil in de komende jaren vooral ook schoolteams van leraren, middenkaders en directies een platform bieden om in een netwerk van samenwerking op geregelde tijdstippen nieuwe ervaringen uit te wisselen en expertise te delen, onder meer met het oog op de nakende onderwijshervorming. Mocht je als school lid willen worden, dan vind je alle informatie in het inschrijvingsformulier van de studiegroep authentieke middenscholen Vlaanderen.