Standpunt DCBaO omtrent actie ‘directies basisonderwijs knappen af’

28 september 2017

Enkele directies basisonderwijs hebben vorige week woensdag onder de afzender ‘je collega’ een oproep gelanceerd om elke laatste werkdag van de maand ‘ziek’ te zijn. Dat omwille van de hoge werkdruk op de schouders van de directies basisonderwijs.

De directiecommissie van het katholiek basisonderwijs is van mening dat de redenen om actie te voeren meer dan terecht zijn, maar de manier waarop niet. Zichzelf ziek melden, terwijl je niet ziek bent, lijkt ons niet het juiste voorbeeld voor onze personeelsleden en leerlingen.

Wij, DCBaO, blijven opkomen voor meer beleidsomkadering voor de directeur basisonderwijs. We willen daarbij echter in dialoog blijven met de minister van onderwijs en haar kabinet.

Sowieso zijn we ervan overtuigd dat we de druk op de politieke verantwoordelijken hoog moeten houden om uiteindelijk de extra middelen voor de omkadering te bekomen. Indien daarvoor acties zouden nodig zijn, zorgen we eerst voor voldoende gedragenheid bij alle directies van het basisonderwijs.