Stand van zaken tijdelijke werkloosheid

17 juni 2020

De federale overheid heeft het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19 opnieuw verlengd. Die vorm van tijdelijke werkloosheid kan tot 31 augustus 2020 gebruikt worden.

We brengen wel in herinnering dat dagen tijdelijke werkloosheid alleen kunnen geplaatst worden op die momenten waarop normaal arbeidsprestaties gepland waren. Dat betekent dat er geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan geplaatst worden in vakantieperiodes die al vast lagen. Voor de opvoeders in de internaten zijn de maanden juli en augustus op tien dagen na een vakantieperiode.

Als je een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid wil doen, neemt je best contact op met jouw sociaal secretariaat. Meer informatie kun je terugvinden in de FAQ van de RVA.