Spoedtelling 2015-2016

25 augustus 2015

Via de spoedtelling schooljaar 2015-2016 zullen we opnieuw de leerlingenaantallen opgevragen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, evenals voor de internaten. Wij zouden het appreciëren als je ons zo snel mogelijk en uiterlijk op maandagmiddag 7 september 2015 de spoedtellinggegevens bezorgt. We zullen via Forum en via de Nieuwsbrief de evolutie van de schoolbevolking 2015-2016 duiden.

  • Bevraging internaten: elke beheerder of bevoegde contactpersoon internaat ontvangt op vrijdag 28 augustus 2015 van teamverantwoordelijke Anja Dingenen een e-mail met de nodige richtlijnen.
  • Bevraging gewoon basisonderwijs: elke directeur ontvangt op dinsdag 1 september 2015 een e-mail met instructies om de leerlingenaantallen van het nieuwe schooljaar in te voeren.
  • Bevraging buitengewoon onderwijs: elke directeur ontving begin deze week een uitnodiging om na te kijken of het gepersonaliseerde invulscherm van zijn school correct is. Het is noodzakelijk dat eventuele aanpassingen aan het voorgestelde onderwijsaanbod schooljaar 2015-2016 doorgevoerd worden vóór de eigenlijke spoedtelling. Op dinsdag 1 september 2015 ontvangt de school opnieuw een e-mail met instructies om de leerlingenaantallen van het nieuwe schooljaar in te voeren.
  • Bevraging gewoon secundair onderwijs: elke directeur ontving begin deze week een uitnodiging om na te kijken of het gepersonaliseerde invulscherm van zijn school correct is. Het is noodzakelijk dat eventuele aanpassingen aan het voorgestelde onderwijsaanbod schooljaar 2015-2016 doorgevoerd worden vóór de eigenlijke spoedtelling. Op dinsdag 1 september 2015 ontvangt de school opnieuw een e-mail met instructies om de leerlingenaantallen van het nieuwe schooljaar in te voeren. Om planlast te vermijden zal maximaal uit de bestaande softwarepakketten geëxporteerd worden. Wie bij het exporteren problemen zou ondervinden, kan de leerlingenaantallen manueel invoeren op het gepersonaliseerde invulscherm. Voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs is de teldatum 1 september minder representatief. Die leerlingenaantallen zullen in de loop van oktober individueel aan de centra opgevraagd worden.