Specifieke bruikleenovereenkomst voor laptops voor kansarme gezinnen

20 mei 2020

Dat niet alle leerlingen thuis een laptop hebben is ondertussen geweten. De laatste maanden heeft de overheid samen met Digital for Youth een actie opgezet om laptops te verzamelen en te verspreiden naar kwetsbare leerlingen in het secundair onderwijs. Ook andere organisaties in verschillende steden en gemeenten hebben de voorbije periode laptops geschonken voor die kwetsbare doelgroep - ook in andere onderwijsniveaus. We waarderen de solidariteit om alle leerlingen de best mogelijke onderwijskansen te geven.

Om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de doelgroep stellen we een beperkte versie van een volledige bruikleenovereenkomst voor. In dit document tonen we welke passages je kunt schrappen en leggen we ook uit waarom.

We willen op die manier drempels wegnemen eigen aan de doelgroep om de laptops te ontlenen. Het voorbeeld van de volledige bruikleenovereenkomst kun je blijven gebruiken voor standaardgevallen waar de school laptops uit het eigen patrimonium uitleent. De school lijkt ons best geplaatst om te beoordelen welke versie van de bruikleenovereenkomst voor welke leerling wordt gebruikt.