Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) in tijden van afstandsonderwijs

12 mei 2020

Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) worden steeds aangevraagd door de directie gewoon onderwijs. Die onderwijsleermiddelen worden gebruikt op de gewone school.

Onder de leerlingen die vandaag aangewezen zijn op afstandsonderwijs, zijn een aantal leerlingen die gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen bv. een aangepaste computer of omzettingen in braille.

In overleg met de coördinator SOL geven we hieronder verduidelijking voor het gebruik van die onderwijsleermiddelen bij afstandsonderwijs:

  • De aanpassingen en materialen die ter beschikking gesteld worden via SOL zijn in regel voor gebruik op de school. In tijden van afstandsonderwijs mogen de leerlingen hun middelen, verkregen via SOL, ook thuis gebruiken.
  • Bijkomende/nieuwe vragen in verband met aanpassingen en materialen bij afstandsonderwijs aan huis worden voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen verzameld door hans.verpoest [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Hans Verpoest). Hans maakt deel uit van de adviescommissie SOL en legt de vragen daar voor, volgt die op en bemiddelt waar nodig. In tijden van afstandsonderwijs, zullen over SOL geen nieuwe algemene richtlijnen gegeven worden. Wel is de commissie bereid om individuele vragen te bekijken en te zien wat mogelijk is.