Sociale verkiezingen afgerond

27 november 2020

De sociale verkiezingen zijn afgerond. Nu ga je verder aan de slag in je nieuw samengestelde comité voor preventie en bescherming op het werk en/of ondernemingsraad. We herinneren je eraan dat je de eerste installatievergadering in principe moet houden uiterlijk op Y (je verkiezingsdag) + 45. In deze installatievergadering worden vooral praktische afspraken gemaakt. Onder andere volgende punten komen aan bod: aanduiding van de nieuwe leden, aanduiding van de voorzitter, aanduiding van de secretaris en goedkeuring/opstelling van het huishoudelijk reglement. Een geactualiseerd model van een huishoudelijk reglement en meer info over de werking van het CPBW vind je op onze website.