Sectorakkoord Paritair Comité 152

11 september 2017

Op 30 juni 2017 werd het sectorakkoord tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de arbeidersvakbonden officieel ondertekend. Het akkoord past in de tweejaarlijkse sectoronderhandelingen, waarvan het onderhandelingskader in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) werd vastgelegd. Dat kader geldt voor alle sectoren van de privé-sector (zowel profit als non-profit).

Voor het sectorakkoord van het arbeiderspersoneel hebben de sociale partners geprobeerd om het statuut van de werknemers te verbeteren, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden werd met de impact op het budget van de school. De totale kost van het sectorakkoord is dan ook lager dan het voordeel dat de werkgever uit de federale taxshift haalt.

De sociale partners kwamen overeen om een bruto loonsverhoging van 0,55 procent toe te kennen. Dat ligt onder de maximale loonsverhoging van 1,1 procent die voorzien is in het Interprofessioneel Akkoord, maar daardoor is er naast de loonsverhoging nog ruimte om een sectoraal pensioenfonds op te richten. Met de hogescholen is nog een apart overleg voorzien.

In het document 'Toelichting sectorakkoord 2017-2018 - PSC 152.01 lichten we kort een aantal wijzigingen toe. De volledige tekst van het protocol kun je in bijlage terugvinden.