Schoolbezoek VISO Gent/Mariakerke

28 april 2017

Bij dit schoolbezoek gaat bijzondere aandacht naar de vernieuwing van het studiegebied mode in de nieuwe leerplannen Moderealisatie-en presentatie en 2 leerplandoelen die echt te maken hebben met identiteit en aanzetten tot dialoog: het authentieke van een sociale, religieuze en culturele leefwereld ontdekken en herkennen en een stijl kaderen in een bepaalde sociale, religieuze of culturele leefwereld; en de kennismaking met de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers.

In de voormiddag vindt het bezoek plaats in VISO Gent, Jan-Baptist Guinardstraat 23 te 9000 Gent en het wordt in de namiddag voortgezet in VSIO Mariakerke, Industrieweg 230 te 9030 Mariakerke.