Scholengroep Sint-Lodewijk zoekt een directeur secundair onderwijs te Brugge

06 februari 2020

Scholengroep Sint-Lodewijk is de overkoepelende vzw van vijf scholen voor secundair onderwijs en zeven basisscholen. Ze doen een oproep tot kandidaatstelling als directeur van het Sint-Lodewijkscollege met indiensttreding op 1 september 2020. Het Sint-Lodewijkscollege, gelegen aan de Magdalenastraat 30 te 8200 Brugge, telt ongeveer 1300 leerlingen. De directeur heeft eindverantwoordelijkheid. Daarnaast kan ook een schooloverstijgende verantwoordelijkheid voor alle scholen van het bestuur gevraagd worden.

Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk tegen 24 april 2020 naar Philip Van den Berghe (voorzitter [at] vzwsint-lodewijkbrugge.be), voorzitter van de Scholengroep Sint-Lodewijk-Brugge, Magdalenastraat 30, 8200 Brugge .