Samenstelling scholengemeenschappen basisonderwijs melden aan AGODI tegen 15 juni

08 juni 2020

We herinneren je nog eens aan de deadline van 15 juni 2020: in de Omzendbrief BaO/2005/11 en op de website Katholiek Onderwijs Vlaanderen lees je dat de gewijzigde of ongewijzigde samenstelling van de scholengemeenschappen basisonderwijs (legislatuur 2020-2026) ten laatste 15 juni 2020 moet melden aan AGODI.

AGODI doet een oproep om de melding tegen deze datum stipt op te volgen. Scholen en scholengemeenschappen vragen naar de omvang van de puntenenveloppe. AGODI kan deze berekening pas maken als het een volledig zicht heeft over alle te vormen scholengemeenschappen basisonderwijs vanaf 2020-2021.

Voor de melding gebruik je het document bijlage 4 van de Omzendbrief BaO/2005/11.