SamenScholen

02 februari 2016

Het tijdschrift voor inrichtende machten en schoolbesturen van het Vicariaat Onderwijs Bisdom Hasselt - DCAIM Hasselt brengt actuele informatie naar de lezer toe. Een artikel wordt gewijd aan de stand van zaken rond Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting in de regio Limburg.