Samen veilig zwemmen dankzij Fred Brevet

12 oktober 2015

De voorbije jaren is er overleg geweest met alle actoren in het zwemlandschap omtrent de leerlijn zwemmen via het platform Leerlijn Zwemmen. Onder andere het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Baan Vier, Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), maar ook sportfederaties, de verschillende onderwijsnetten, de opleidingsinstituten en de universiteiten werden betrokken om te werken vanuit een ruim draagvlak.

Elke lesgever zwemmen kan zelf aan de slag gaan met de Leerlijn Zwemmen op basis van de eigen doelstellingen en de context waarin hij of zij lesgeeft. Via informatiesessies en nascholingen in verschillende regio’s kregen/krijgen onze leerkrachten de kans om kennis te maken met de nieuwe inzichten rond zwemmen. Vanaf nu wordt de leerlijn ook ondersteund door een reeks handige brevetten, waarbij duidelijk op ieder brevet wordt aangegeven wat de criteria zijn om ze te behalen. Wie meer info wil, kan terecht op www.zwembrevetten.be.