Samen tegen schooluitval

04 oktober 2017

In 2015 keurde de regering de conceptnota ‘Samen tegen Schooluitval’ goed. Het gaat om een omvattend plan met meer dan 50 actiepunten. Het doel is het aantal vroegtijdige schoolverlaters te doen dalen, het spijbelen tegen te gaan en het leerrecht te garanderen. Naast de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn is het beleidsdomein Werk een partner in het geheel. Preventie staat voorop, samen met het optreden tegen spijbelende leerlingen.

Ondertussen is Sarah Neyts (spijbelen [at] vlaanderen.be (Sarah Neyts)) als Vlaams spijbelambtenaar aangesteld. Zij coördineert de uitrol van de actiepunten uit de conceptnota i.s.m. de pedagogische begeleidingsdiensten. Ook de provinciale netwerken tegen schooluitval zijn volop aan het werk. Meer informatie over die en andere items vind je op de website van het Ministerie van Onderwijs & Vorming.

Directies die vragen hebben of meer informatie wensen, kunnen terecht bij Katrien Bressers.