Ronde van Vlaanderen voor het buitengewoon onderwijs

23 maart 2016

Het buitengewone onderwijslandschap werd de laatste jaren door elkaar geschud door de tendens naar inclusief onderwijs, met de goedkeuring van het M-decreet als voorlopig sluitstuk. Bovendien staan scholen voor buitengewoon onderwijs, hun directeurs, besturen en personeelsleden voor belangrijke uitdagingen: het proces naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, de hervorming van het GON en ION, de herstructurering van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen…  Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft dan ook begrip voor de vragen, bezorgdheden en zelfs weerstand die deze veranderingen met zich meebrengen.

Wij willen daarom ruimte bieden voor informatie en reflectie. Enerzijds informeren we jou over de stand van zaken rond een aantal thema's die je nauw aan het hart liggen. Anderzijds luisteren we graag naar jouw vragen en bezorgdheden om vervolgens samen een krachtig en duidelijk antwoord te formuleren. De dienst Bestuur & organisatie, de dienst Lerenden, de dienst Curriculum & vorming en medewerkers uit de regio’s organiseren daartoe informatie- en reflectiesessies in de loop van de maand mei in alle regio’s.

Tijdens het informatieve deel van de sessie komen zeker volgende thema's aan bod:
  • Het buitengewoon onderwijs binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen: bij wie kunnen directies en besturen waarvoor terecht en hoe maakt u optimaal gebruik van de communicatiekanalen?
  • Het buitengewoon onderwijs in BOS
  • De toekomst van GON en ION
  • Het M-decreet: de waarborg en pre-waarborgregeling.
 
De sessies gaan door, telkens vanaf 19.00 u., op:
  • dinsdag 10 mei in Mechelen
  • woensdag 11 mei in Brugge
  • dinsdag 17 mei in Hasselt
  • woensdag 18 mei in Gent
  • donderdag 19 mei in Antwerpen

Een uitnodiging met inschrijvingsmodaliteiten volgt later.