Risicoanalyse chemicaliën op school (COS)

24 juni 2020

In november 2019 werd door het KVCV (Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging) de vernieuwde COS-brochure gelanceerd.

Voor stoffen die onder de verbodsbepaling vallen van het besluit “jongeren op het werk” is een risicoanalyse verplicht voor leerlingenexperimenten in lessen chemie, natuurwetenschappen en STEM. Deze verplichting geldt bij uitbreiding voor alle stoffen die ingedeeld zijn als gevaarlijk. De COS-werkgroep werkte daartoe een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool uit die positief werd onthaald door de onderwijsinspectie en de begeleidingscommissie Welzijn.

Je vindt de gratis tool terug in de nieuwste versie van de databank gevaarlijke stoffen die je kunt downloaden via www.gevaarlijkestoffen.be