Resultaten online bevraging door kinderrechtencommissariaat bekend

29 mei 2020

Kinderen en jongeren lieten massaal van zich horen en vulden met meer dan 44 000 de vragenlijst #jongerenovercorona in. Mede dankzij jullie kwam de enquête tot in de huiskamer terecht of – in de moeilijke omstandigheden van de coronaperiode – tot op de drempel bij jullie leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren door een moeilijke periode gaan. Een filmpje gidst jullie snel door de resultaten.

Alle resultaten zijn gebundeld in een rapport en hebben geleid tot een advies voor het beleid.

Ons viel vooral op dat:

  • de school een heel belangrijke plaats inneemt in het leven van kinderen en jongeren. Meer dan driekwart van de kinderen en jongeren zegt liever terug naar school te gaan.
  • 1 op de 3 kinderen bang is om ziek te worden, en dat 2 op de 3 kinderen schrik hebben voor familie en vrienden. Correcte informatie is dus belangrijk.
  • verveling en eenzaamheid veel sterker zijn dan vóór de crisis. De school is voor kinderen ook een plek waar ze sociale contacten hebben en spelen of zich ontspannen en steun vinden.
  • er door de lockdown meer intrafamiliaal geweld is. 1 op de 2 kinderen en jongeren zegt dat er nu thuis meer ruzie is. 1 op de 10 kinderen en jongeren maakt soms fysiek of verbaal geweld mee.

Wij willen al onze scholen die de enquête verspreid hebben, hartelijk bedanken voor de medewerking!