Rekenmodule voor raming werkingstoelagen

27 september 2017

De rekenmodule voor de raming van de werkingstoelagen in het gewoon basisonderwijs is geactualiseerd. De nieuwe versie van de rekenmodule is te vinden op de themapagina Werkingsmiddelen. De definitieve gegevens voor schooljaar 2017-2018 zijn nog niet bekend. Daarom zijn de puntenwaarden van schooljaar 2016-2017 verwerkt.

  • Er is ook nog geen rekening gehouden met het effect van de 12,7 miljoen euro extra die de Vlaamse Regering op 25 september beloofd heeft voor het kleuteronderwijs en voor taalversterking bij anderstalige kinderen. Het is immers nog niet duidelijk welk bedrag daarvan naar de werkingsmiddelen gaat en op welke manier de extra werkingsmiddelen over de schoolbesturen zullen worden verdeeld.
  • Het is mogelijk dat ook de middelen die in het voorbije schooljaar gebruikt werden om 950 euro toe te kennen voor de gestegen aantallen anderstalige kleuters vanaf schooljaar 2017-2018 op een andere manier worden verdeeld.
 
Wanneer de informatie ter beschikking komt, zal de rekenmodule worden aangepast.

Voor de scholen van het buitengewoon onderwijs en het secundair onderwijs is geen rekenmodule gemaakt, maar er worden wel tabellen ter beschikking gesteld met de bedragen per leerling in euro voor het schooljaar 2016-2017.

Meer informatie: Trui Vermeersch