Rechtzetting: wat met de verzekering voor de opvang tijdens de paasvakantie?

03 april 2020

De schoolpolis voorziet dekking voor personeelsleden volgens de polisvoorwaarden voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Leerlingen krijgen dekking voor burgerrechtelijke aansprakelijkheden lichamelijke ongevallen.

De verzekeringsmaatschappijen betrokken bij de raamovereenkomst schoolpolis van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO hebben hun standpunt over deze dekking tijdens de paasvakantie uitgebreid.

De verzekeraar voorziet dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid of rechtsbijstand via de schoolpolis in het geval de school de opvang organiseert. Ook als deze wordt georganiseerd binnen de context van de gemeentelijke regie.

Deze uitbreiding van de waarborgen is enkel van toepassing tijdens de paasvakantie én dit zonder bijpremie. Je neemt automatisch deel aan dit initiatief. Behoudens tegenbericht wordt je verzekeringscontract uitgebreid, zonder bijpremie, met deze tijdelijke waarborguitbreidingen.

IC verzekeringen communiceert hierover ook nog naar de betrokken instellingen.

Voor scholen die geen DOKO-polis hebben, raden we aan om met hun verzekeraar en het lokaal bestuur hierover af te stemmen.

Voor gesubsidieerde onderwijspersoneelsleden die als vrijwilliger, binnen de context van de gemeentelijke regie en de lokaal gemaakte afspraken mee de vakantieopvang verzorgen, blijft de arbeidsongevallenregeling van het onderwijs ook gelden. Dit geldt ongeacht of die opvang op school of op een andere locatie plaatsvindt.