Radicaliteit insluiten

27 januari 2016

Islamitische Staat en de vluchtelingenstroom beheersen de media. Dat zorgt mee voor verscherpte relaties in onze maatschappij en op school. Veel wordt in vraag gesteld: identiteit, cultuur, religie, veiligheid, draagkracht … Standpunten verharden en worden radicaler. We stellen dit vast bij de leerlingen en hun ouders maar ook bij wie de school als werkterrein heeft. Deze polarisering weegt op het welbevinden op school en doet ons vervallen in een wij-zij denken. Welbevinden is nochtans cruciaal om goed te kunnen werken en leren. Dus moeten wij werk maken van preventie om deze polarisering en radicalisering ten goede te keren. De focus mag daarbij niet alleen liggen op het probleemgerichte. Het welzijnsgerichte verdient evenzeer onze aandacht. Omdat radicaliteit bij het leven hoort, geven we haar een plaats in onze school. We sluiten haar in en niet uit.

Het document Radicaliteit insluiten biedt een kader om polarisering ten goede te keren. Scholen kunnen daarvoor terugvallen op hun schoolklimaat: verbindend en participatief, waar de dialoog een essentieel deel uitmaakt van de schoolcultuur. Tegelijkertijd zijn wij niet blind voor de soms zorgwekkende radicalisering van sommige van onze leerlingen en voor de verantwoordelijkheid die de school op dat vlak draagt.