Psychosociaal welzijn blijft topprioriteit!

27 oktober 2020

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor onze scholen: afwezige collega’s, leerlingen in quarantaine, onrust en angst, wisselende maatregelen, bijsturingen en veel creativiteit en flexibiliteit …  Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we jullie dan ook graag blijven ondersteunen. Daarom brengen we onze handvatten rond psychosociaal welzijn graag nog eens onder de aandacht.

Professor Maarten Vansteenkiste gaf in verschillende interviews aan hoe belangrijk het is om te verbinden, te motiveren en te inspireren. Op onze pagina’s rond psychosociaal welzijn willen we net inzetten op die drie items.  Over in verbinding blijven met ouders en leerlingen lees je meer op de pagina leerlingen en ouders ondersteunen. Van gewone opvoedingsvragen waar je een luisterend oor kunt zijn tot kwetsbare gezinscontexten waarbij doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde instantie aangewezen is.

Leerlingen motiveren doe je best door  aan te sluiten bij hun psychologische basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie. Op de pagina ‘(her)opstarten in een verbindend schoolklimaat’ verduidelijken we die begrippen. Op een schema geven we onder elk van de begrippen een omschrijving en de bijbehorende betekenis voor  individuele factoren en contextfactoren . Een handig reflectie-instrument om naar jullie eigen praktijk te kijken. Waar zetten we al hard op in en waar kunnen we leerlingen nog meer in ondersteunen?

Je kunt leerlingen en collega’s inspireren door samen betekenis te geven aan maatregelen.  Waarom is een mondmasker nodig? Wat willen we bereiken met bepaalde maatregelen? Tot wanneer gelden ze? Zijn ze duidelijk voor iedereen? Hoe expliciteer je de maatregel/je verwachtingen naar de leerlingen en collega’s toe ... Daarnaast is verduidelijking de sleutel om binnen alle onvoorspelbaarheid, toch enige houvast te geven aan leerlingen en collega’s. Zelfs wanneer je zelf nog niets weet, kondig dan minimaal aan wanneer ze verduidelijking kunnen verwachten. Misschien weet je vandaag nog niet wie morgen in welke klas zal lesgeven, communiceer dan minstens al naar de leerlingen dat ze ’s morgens voor het eerste lesuur van die dag gebriefd zullen worden en doe dat dan ook. Misschien weet je dan ook nog niet alles, communiceer dan wat je wel weet en wanneer de rest van de informatie volgt.

Ook het CLB blijft beschikbaar om jullie, je ouders en je leerlingen mee te ondersteunen.  Tijdens de verlengde herfstvakantie is CLB-chat bereikbaar voor ouders en leerlingen op ma 2/11, di 3/11, wo 4/11, do 5/11, ma 9/11 en di 10/11 en dat telkens van 14-21 uur. Ten slotte kunnen jullie ook steeds bij je schoolbegeleider terecht of bij onze medewerkers van de Dienst Curriculum & vorming en de Dienst Lerenden.