Programmaties schooljaar 2020-2021: indiendatum 15 september 2019

04 september 2019

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2020-2021 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures lichten we toe in de planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – Schooljaar 2020-2021.

We herinneren je nogmaals aan de eerste deadline van 15 september 2019: aanvragen indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC. Voor een correcte afhandeling van de procedure vragen we die indiendatum strikt te respecteren. Laattijdig ingediende dossiers zorgen voor veel overlast. Dit schooljaar komen de adviesraden secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs die de planningsadviezen formuleren voor de DPCC, al samen op 17, respectievelijk 19 september 2019.

De structuurwijzigingen die je tegen 15 september 2019 moet aanvragen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC, staan opgesomd in de punten 4.1 (buitengewoon basisonderwijs), 4.2 (buitengewoon secundair onderwijs) en 4.3 (gewoon secundair onderwijs) van bovenvermelde planningsmededeling

Neem zeker ook kennis van de zeven bijzondere aandachtspunten in de aanhef van de mededeling.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte.