Programmaties schooljaar 2019-2020: indiendatum 15 september 2018

20 augustus 2018

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2019-2020 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures lichten we toe in de planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – Schooljaar 2019-2020'.

Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) worden drie indieningsdata gebruikt: 15 september 2018, 30 november 2018 en - uitzonderlijk dit schooljaar, enkel voor de aanvragen duale opleidingen - 15 oktober 2018.

We herinneren je nu aan de eerste deadline van 15 september 2018. De structuurwijzigingen die je tegen die datum moet aanvragen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC, staan opgesomd in de punten 4.1 (buitengewoon basisonderwijs), 4.2 (buitengewoon secundair onderwijs) en 4.3 (gewoon secundair onderwijs) van bovenvermelde planningsmededeling.