Programmaties gewoon secundair onderwijs 2020-2021 indienen bij AgODi

04 november 2019

De programmatieaanvragen voor niche-basisopties eerste graad, voor studierichtingen tweede en derde graad (inclusief zevende jaren, uitgezonderd naamloos leerjaar) en voor opleidingen duaal (voltijds en deeltijds) moet je vóór 30 november 2019 bij AgODi indienen. Je kunt de externe planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs nalezen in de punten 3.3 tot 3.6 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61.

De volgende aanvraagformulieren, toegevoegd als bijlagen in de SO 61, zijn van toepassing:
  • Bijlage 5: programmatie niche-basisopties
  • Bijlage 6: programmatie tweede-derde graad niet duaal
  • Bijlage 7: programmatie duaal
  • Bijlage 9: programmatie op basis van studiecontinuïteit

Zoals vermeld op de aanvraagformulieren voeg je enkele bewijsstukken toe:

  1. Voor het akkoord van de scholengemeenschap kun je van het modelformulier gebruikmaken.
  2. Voor de motivering van de programmatieaanvraag worden de volgorde en de omschrijving van de planningscriteria gerespecteerd (zes criteria op de aanvraagformulieren bijlagen 5 en 6; acht criteria op het aanvraagformulier bijlage 7). Niet alle criteria zijn van toepassing op alle aanvragen.

Merk op: de programmaties tweede en derde graad waarvoor voorafgaandelijk een goedkeuring van de DPCC vereist is, moesten al voor 15 september 2019 bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de DPCC ingediend zijn.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte en Isabelle Dobbelaere, stafmedewerkers Dienst Bestuur & organisatie.