Programmaties gewoon secundair onderwijs 2016-2017

09 november 2015

Veel scholen stellen vragen over 30 november, indieningsdatum voor de programmaties bij AgODi.

Vanaf 2016-2017 zullen enkel nog de structuuronderdelen, opgesomd in de bijlage 3 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61, vrij geprogrammeerd kunnen worden.  Deze initiatieven worden tegen 1 mei 2016 gemeld aan AgODi aan de hand van het formulier - bijlage 4 van dezelfde Ministeriële Omzendbrief SO 61. In een aantal gevallen is de goedkeuring van de DPCC vereist.

Over de modaliteiten m.b.t. de programmatie op basis van inruil zal de overheid op een later tijdstip communiceren, incl. de data om deze programmaties te melden of aan te vragen.

Dit betekent dat de datum van 30 november enkel nog van tel is voor een drietal scholen dat op 1 september 2014 een studierichting geprogrammeerd heeft op het niveau van de tweede graad en die op 1 september 2016 de logische en noodzakelijke aansluiting op het niveau van de derde graad wil programmeren. Om de studiecontinuïteit te garanderen voor de betrokken leerlingen kan de Vlaamse regering deze programmaties bij wijze van afwijking goedkeuren. Aan de hand van het aanvraagformulier - bijlage 6 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61 wordt de programmatie ingediend bij AgODi ten laatste 30 november 2015. Opgelet: de programmatieaanvragen kunnen enkel nog per e-mail worden ingediend. Het ingescande dossier mailt u naar scholen.secundaironderwijs.agodi [at] vlaanderen.be

.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij: patrick.deboutte [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

.