Programmaties en fusies internaten: melden aan AGODI vóór 15 mei 2020

14 april 2020

De programmatie van een internaat of de fusie tussen twee internaten moet je - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief onder de interne planningsprocedure valt  - ten laatste op 15 mei 2020 aan AGODI melden:

Belangrijke coronamaatregel van AGODI: Geraak je niet op tijd aan de nodige handtekeningen voor formulieren of akkoorden? Stuur ze dan door zonder handtekening of bijkomend verantwoordingsstuk. Je kunt ze later in je school ter beschikking stellen of aan AGODI bezorgen. Zo lopen de processen geen vertraging op.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte of bij Anja Dingenen.