Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2020-2021 indienen bij AgODi

05 november 2019

Op voorwaarde dat je school beschikt over een goedkeuring van de DPCC, dien je de volgende initiatieven voor 30 november 2019 bij AgODi in:

  1. de oprichting van een nieuwe bubao-school;
  2. de afsplitsing van een bubao-school in twee bubao-scholen;
  3. de oprichting/omvorming van een type in het bubao;
  4. de oprichting van een nieuwe buso-school;
  5. de oprichting/omvorming van een type in combinatie met een opleidingsvorm in het buso;
  6. de oprichting/omvorming van een opleidingsvorm in combinatie met een type in het buso.

Bij 5 en 6 deze kanttekening: het is de combinatie die telt en als nieuw beschouwd wordt ten aanzien van het huidige studieaanbod. Een aanvraag voor elke nieuwe combinatie is dus vereist, zelfs al komen de afzonderlijke delen (type en/of opleidingsvorm) al in andere combinaties op de school voor.

Je kunt de externe planningsprocedure voor het buitengewoon basisonderwijs nalezen in de Ministeriële Omzendbrieven BaO/97/3 en BaO/97/9. De aanvraagformulieren bijlage 1 en 2 van de BaO/97/3 zijn van toepassing voor de oprichting van een school. Het aanvraagformulier bijlage 3 van de BaO/97/9 is van toepassing voor de oprichting/omvorming van een type.

Voor het buitengewoon secundair onderwijs vind je de regelgeving terug in de Ministeriële Omzendbrief SO/2006/03 (buso). De aanvraagformulieren bijlage 3 (school) of 4 (type/opleidingsvorm) zijn van toepassing. Als het een aanvraag betreft van opleidingsvorm 4 moet een samenwerkingsovereenkomst tussen één of meer scholen van het gewoon voltijds secundair onderwijs toegevoegd worden. Daarvoor kun je van het modelformulier gebruikmaken. 

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of Patrick Deboutte, stafmedewerkers Dienst Bestuur & organisatie.