Programmatie opleidingen Deeltijds beroepssecundair onderwijs op 1 september 2021

16 september 2020

De programmatie van de opleidingen Deeltijds beroepssecundair onderwijs was tot nog toe niet onderworpen aan planningsprocedures, noch aan de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC), noch aan de externe planningsprocedure (AGODI). Deze programmaties blijven buiten het DPCC-circuit. De overheid maakt voortaan een onderscheid tussen vrije programmaties en programmaties die moeten goedgekeurd worden door de Vlaamse regering.

Alle informatie over de programmatie lees je in punt 4 van de Omzendbrief SO 61 of in punt 4.1.4 van de Omzendbrief SO/2008/08.

De opleidingen worden ingedeeld in 32 clusters.

  • Centra die op 1 september 2021 een bijkomende opleiding willen oprichten uit een cluster die reeds bestaat in het centrum, kunnen vrij programmeren. De programmatie wordt ten laatste 1 april 2021 gemeld aan AGODI met het formulier bijlage 15 van de SO 61;
  • Centra die op 1 september 2021 een bijkomende opleiding willen oprichten uit een cluster die nog niet bestaat in het centrum of uit cluster 32, moeten de programmatie ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse regering. De programmatie wordt ten laatste 30 november 2020 aangevraagd bij AGODI met het formulier bijlage 16 van de SO 61. Een akkoord van de scholengemeenschap is vereist.

De formulieren bijlage 15 en 16 zullen pas beschikbaar zijn vanaf 15 oktober. We houden je op de hoogte.

Belangrijk aandachtspunt

Deze aanvragen tot programmatie moeten voor overleg naar de Regionale overlegfora gestuurd worden (zie criterium 8 – punt 4.3.2 van de Omzendbrief SO 61). De centra contacteren het Regionaal overlegforum waaronder ze ressorteren, om af te spreken over aanpak en timing van het overleg. De feedback van het Regionaal overlegforum wordt toegevoegd aan het aanvraagdossier voor AGODI. Zonder feedback keurt de Vlaamse regering de programmatie-aanvraag niet goed! De werking van de elf Regionale overlegfora is enigszins verschillend. Sommige fora nemen zelf contact op met de scholen en centra. Andere leggen eigen deadlines op.

Ons advies: je contacteert zelf zonder uitstel de contactpersoon van het Regionaal overlegforum waaronder je school/centrum ressorteert, om af te spreken over aanpak en timing van het overleg.